ОУ “Даме Груев”

ОУ “Даме Груев” Битола

  • Година на основање: 1963
  • Адреса: “Ѓорче Петров” 7
  • Телефон: 047 202 900
  • Наставен јазик: македонски

Св. Варвара село Драгош

0
Dragosh (Драгош) village Црквата Св. Варвара е сместена на влезот од село Драгош покрај асфалтниот пат. Црквата потекнува од поствизантискиот период и најважните икони од...