ОУ “Даме Груев”

ОУ “Даме Груев” Битола

  • Година на основање: 1963
  • Адреса: “Ѓорче Петров” 7
  • Телефон: 047 202 900
  • Наставен јазик: македонски

Француски воени гробишта

Француските воени гробишта во Битола (Bitola Cimetière Militaire Français) се подигнати од страна на Франција во спомен на паднатите француски војници на Македонскиот фронт...

Француски воени гробишта

0
Француските воени гробишта во Битола (Bitola Cimetière Militaire Français) се подигнати од страна на Франција во спомен на паднатите француски војници на Македонскиот фронт...