ОУ “Даме Груев”

ОУ “Даме Груев” Битола

  • Година на основање: 1963
  • Адреса: “Ѓорче Петров” 7
  • Телефон: 047 202 900
  • Наставен јазик: македонски

Принцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во...

0
Принцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во Битола - 21 ноември 1916 г - Битола некогаш и денес. Споредено со...
Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени

Clock Tower in Bitola

Саат кула Битола