ОУ “Даме Груев”

ОУ “Даме Груев” Битола

  • Година на основање: 1963
  • Адреса: “Ѓорче Петров” 7
  • Телефон: 047 202 900
  • Наставен јазик: македонски

- Advertisment -

Успение на Пресвета Богородица село Велушина

Црквата Успение на Пресвета Богородица во с. Велушина е една од најстарите цркви во битолскиот регион. Кај овај комплексен објект досега се констатирани неколку...
St. Nikola (Св. Никола) village Bukovo

Св. Никола село Буково

Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени