ОУ “Климент Охридски”

Home Образование Основни училишта ОУ “Климент Охридски”

ОУ “Климент Охридски” Битола

  • Година на основање: 1990
  • Адреса: “Димче Лахчански” бб
  • Телефон: 047 255 737
  • Наставен јазик: македонски

- Advertisment -

Св. Пантелејмон

Црквата Св. Пантелејмон е сместена во близина на студенскиот дом на улица Студентска. Црквата е доста активна преку целата година, а особено на 9ти...