ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРСТУВАЊЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеПРЕДЛОГ ЗА ПОКРСТУВАЊЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Едно време си бев така, тра-ла-ла,

си бев така без работа, тра-ла-ла,

та си појдов во Битола, тра-ла-ла,

во Битола, на прошетка, тра-ла-ла,

та поминав низ еврејско, тра-ла-ла,

низ еврејското маало, тра-ла-ла.

Таму сретнав моме Еврејче, тра-ла-ла,

со косите растурени, тра-ла-ла,

јас му реков по славјански, тра-ла-ла,

— Ај, стори се Славјанка, тра-ла-ла!

Ќе те носам в лепа црква, тра-ла-ла,

лепо име ќе ти турам, тра-ла-ла,

лепо име ти ќе носиш, тра-ла-ла,

лепо име МАРИЈА, тра-ла-ла!

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Ѓорѓи село Цапари

Црквата Св.Ѓорѓи во село Цапари е голема трикорабна црква изградена во 1888 година. Брзо по нејзината изградба таа е осликана од браќата Радеви од...

Св. Никола – црква во село Ротино

0
Црквата Св. Никола во село Ротино е изградена во средината на 19 век, но за време на Првата светска војна била тешко оштетена и подоцна обновена.
Dragosh Bitola Macedonia 01

Св. Варвара село Драгош