ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРСТУВАЊЕ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Едно време си бев така, тра-ла-ла,

си бев така без работа, тра-ла-ла,

та си појдов во Битола, тра-ла-ла,

во Битола, на прошетка, тра-ла-ла,

та поминав низ еврејско, тра-ла-ла,

низ еврејското маало, тра-ла-ла.

Таму сретнав моме Еврејче, тра-ла-ла,

со косите растурени, тра-ла-ла,

јас му реков по славјански, тра-ла-ла,

— Ај, стори се Славјанка, тра-ла-ла!

Ќе те носам в лепа црква, тра-ла-ла,

лепо име ќе ти турам, тра-ла-ла,

лепо име ти ќе носиш, тра-ла-ла,

лепо име МАРИЈА, тра-ла-ла!

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год