РОБУВАЊЕ ВО БИТОЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните РОБУВАЊЕ ВО БИТОЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Таму долу во Битола,
во Битола, зелена ливада,
во ливада висока топола,
на топола висока пилци стојат,
под топола два бели чадорја
под чадорја брат и сестра седат.
Брат и сестра тихо си говорат:
— Стани, брате, Битола изгоре!
— Ако изгоре, нека изгоре!
Да изгоре, пуста да остане!
За неа јас три години робувам!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Варвара село Драгош

0
Dragosh (Драгош) village Црквата Св. Варвара е сместена на влезот од село Драгош покрај асфалтниот пат. Црквата потекнува од поствизантискиот период и најважните икони од...

Св. Илија село Велушина