СИТЕ БИТОЛЧАНКИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Сите битолчанки,

сите симидарки,

сите буковчанки,

сите пиперкарки,

крај Драгоро седат

пипер ми продават.

Сите брусничанки,

сите черешнарки,

сите лавчанки,

сите кардутчанки,

Битола на мостот

карадут продават.

Сите диовчанки,

сите ваљајчарки,

сите нижопољки,

сите чорапарки.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год