СМРТТА НА ИЉО ТОПАЛО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Бог да ги бие клетите шпиони
што го предадоа тој Иљо Топало,
што ми сардисале славно Јени Мале,
славно Јени Мале, куќата на Васа,
куќата на Васа, на Васа Карејца.
Та што ми извика турскиот муљазим:
— Ја предај се, предај, ти Иљо Топало!
— Јас не се предавам, за да ме мачите,
за да ме мачите по мостовите,
за да ми се смеат и старо и младо,
и старо и младо и машко и женско.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год