СМРТТА НА ИЉО ТОПАЛО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеСМРТТА НА ИЉО ТОПАЛО - Народни песни во кои се спомнува Битола

Бог да ги бие клетите шпиони
што го предадоа тој Иљо Топало,
што ми сардисале славно Јени Мале,
славно Јени Мале, куќата на Васа,
куќата на Васа, на Васа Карејца.
Та што ми извика турскиот муљазим:
— Ја предај се, предај, ти Иљо Топало!
— Јас не се предавам, за да ме мачите,
за да ме мачите по мостовите,
за да ми се смеат и старо и младо,
и старо и младо и машко и женско.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна –...

0
Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денес. Поглед од левата страна на реката Драгор кон југ....
Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Св. Злата Мегленска