СОЕУ “Јане Сандански”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОЕУ "Јане Сандански"
  • Година на основање: 1923
  • Адреса: Бул. 1-ви мај 59
  • Телефон: 047 238 133

СОЕУ  “Јане Сандански“

– економско- правна и трговска струка

  • економски техничар

- Advertisment -

Широк Сокак Битола 1917 / 2017 – некогаш и денес

0
Широк Сокак Битола 1917 / 2017 - некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте фотографиите да се прикажат и...