СОМУ “Д-р Јован Калаузи”

HomeОбразованиеСредни училиштаСОМУ "Д-р Јован Калаузи"
  • Година на основање: 29.6.1956
  • Адреса: Иво Лола Рибар бб
  • Телефон: 047 237 850 / 047 224 984

СОМУ “Д-р Јован Калаузи“

– Здравствена струка

  • медицинска сестра- техничар;
  • забен техничар
  • фармацевтско- лабораториски техничар
  • медицински- лабораториски техничар
  • физиотерапевтски техничар
  • гинеколошко- акушерска сестра

– Лични услуги

  • техничар за очна оптика

- Advertisment -

Св. Недела село Велушина

0
Црквата Св. Недела во село Велушина е мала еднокорабна градба лоцирана веднаш до локалниот пат Велушина - Острец. Село Велушина е сместено на 12 км...
Sv. Zlata Meglenska Bitola Macedonia

Св. Злата Мегленска