СОУ “Таки Даскало”

 • Година на основање: 1984/85
 • Адреса: Борис Кидрич 37
 • Телефон: 047 220 192

СОУ “Таки Даскалот“

– гимназиско образование

 • јазично- уметничко
 • општествено- хуманистичко
 • природно- математичко

– геолошко- рударска и металуршка струка

 • геолошко- рударски техничар
 • ракувач на рударски машини- III степен

– сообраќајна струка

 • сообраќаен техничар
 • техничар за транспорт и шпедиција

– текстилно- кожарска струка

 • конфекциски техничар
 • конфекционер- III степен

– графичка струка

 • графички техничар
 • печатар- III степен
 • книговезец- картонажер- III степен.

Св. Ѓорѓи село Цапари

Црквата Св.Ѓорѓи во село Цапари е голема трикорабна црква изградена во 1888 година. Брзо по нејзината изградба таа е осликана од браќата Радеви од...

Манастир Св. Меркурие село Барешани

0
Манастирот Св. Меркурие е сместен во западниот дел на село Барешани и е составен од трикорабна црква, камбанарија и конаци. Според натписот на источниот...