СОУ “Таки Даскало”

 • Година на основање: 1984/85
 • Адреса: Борис Кидрич 37
 • Телефон: 047 220 192

СОУ “Таки Даскалот“

– гимназиско образование

 • јазично- уметничко
 • општествено- хуманистичко
 • природно- математичко

– геолошко- рударска и металуршка струка

 • геолошко- рударски техничар
 • ракувач на рударски машини- III степен

– сообраќајна струка

 • сообраќаен техничар
 • техничар за транспорт и шпедиција

– текстилно- кожарска струка

 • конфекциски техничар
 • конфекционер- III степен

– графичка струка

 • графички техничар
 • печатар- III степен
 • книговезец- картонажер- III степен.

- Advertisment -

Св. Никола – црква во село Ротино

0
Црквата Св. Никола во село Ротино е изградена во средината на 19 век, но за време на Првата светска војна била тешко оштетена и подоцна обновена.