СТОЈНА МИ Е БОЛНА ЛЕГЛА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Никој Стојна не верува,

леле, леле, не верува.

Кој верува, не е дома,

леле, леле, не е дома;

Отишол е на печалба,

леле, леле на печалба.

На печалба во Битола,

леле, леле, во Битола.

Тој и праќа понадица,

леле, леле, понадица,

од Битола малебија,

леле, леле, малебија,

малебија шеќерлија,

леле, леле, шеќерлија.

— Јади, Стојне, малебија,

леле, леле, малебија!

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год