ЦАПАР ЦУПАР ДРАГАНО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеЦАПАР ЦУПАР ДРАГАНО – Народни песни во кои се спомнува Битола

Цапар, цупар, Драгано,

зашчо не ми си казало

оти си болно лежало?

Понада да ти донесам:

Кисело, благо јаболко

по месечина крадено,

во момин ковчег криено,

во зетовската махрама.

Понада да ти донесам

битолска бела погача,

охридска риба летница,

струшкана танка јагула,

елшански дренки црвени,

пешчански црни муренки,

велгошки благи костени.

 

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА

Народни песни во кои се спомнува Битола,

собрал, предговор и речник напишал

проф. Филип Каваев

Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Француски воени гробишта

Француските воени гробишта во Битола (Bitola Cimetière Militaire Français) се подигнати од страна на Франција во спомен на паднатите француски војници на Македонскиот фронт...

Св. Варвара село Драгош

0
Dragosh (Драгош) village Црквата Св. Варвара е сместена на влезот од село Драгош покрај асфалтниот пат. Црквата потекнува од поствизантискиот период и најважните икони од...