ЦВЕТИНИТЕ ОЧИ РАСПЛАКАНИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеЦВЕТИНИТЕ ОЧИ РАСПЛАКАНИ – Народни песни во кои се спомнува Битола

Цветините очи черешови
сношти ги видов расплакани,
Цветано моме убаво,
што ми си, Цвете, нажалено,
нажалено, расплакано?
Дали ти е мајка умрела,
или е болен татко ти,
или те тебе посвршија
за тоа либе што не сакаш?
Нито ми е мајка умрела,
нито е болен татко ми,
либето војник ми замина
во таа града Битола.
Од него писмо јас немам,
зато сум толку нажалена,
зато сум толку нажалена,
нажалена, расплакана.

Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

- Advertisment -

Св. Димитриј село Брусник

0

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.