ШЕФКИЈА АГА И ДИМКО МОГИЛЧЕТО – Народни песни во кои се спомнува Битола

HomeБитола низ песнитеШЕФКИЈА АГА И ДИМКО МОГИЛЧЕТО - Народни песни во кои се спомнува...

Излегол Шефки да се прошетат,
да се прошетат низ град Битола,
на пат ми го сретил Димка Могилчето,
Димка Могилчето од село Могила.
Ајде што му вели Димко Могилчето,
Димко Могилчето на тој Шефки ага:
— Еј гиди Шефки, Шефкија ага,
утре ќе и пуштиме сите волови,
сите волови, сите селски свињи,
сите селски свињи во твојте ливаѓе!
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij (St. Demetrius, Св. Димитриј) church is built on the high hill above the village Brusnik. Built in the middle of 19th century, this church suffered greatly during the First World War.

„Триумфални“ војски во Битола на почетокот на 20 век – Битола...

0
По повод посетата на султанот Решад V на Битола во 1911 година, во градот беа уредени неколку објекти, меѓу кои и зградата во која...