ЈАГЛИКА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Home Битола низ песните ЈАГЛИКА – Народни песни во кои се спомнува Битола

Јаглико, јаглен мајка ти,
Јаглико, оган татко ти
и голем срам на браќа ти
— цело село ни го ужали.
Јаглико, јаглен на цело село!
Во Битола да те носам,
на Евреи ќе те продам;
Поубо јаглен да се сториш,
отколку анамка да бидеш.
.
Преземено од книгата: БИТОЛА БАБАМ БИТОЛА
Народни песни во кои се спомнува Битола,
собрал, предговор и речник напишал
проф. Филип Каваев
Издадена: Битола, Октомври 1969 год

Битола – фото галерија

0

Bitola Photo gallery - Constantly updated with new photos so don’t forget to visit us again. Just scroll down to the bottom to see the new photos.