Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“

Home Образование Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“

Основан во 1956 год. како андрагошка институција, Работничкиот универзитет “Крсте Петков Мисирков“ функционира преку своите центри за општо образование и култура, за стручно и техничко образование, масовно воспитување на народот, за здобивање на основно образование на возрасни и др.

Во склоп на универзитетот функционираат и разни курсеви по странски јазици, дактилографија, информатика и друго. Универзитетот функионира со 2.000 седишта и една мала сала со 300 седишта.

  • Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“
    ул. Рузвелтова бр. 5
    тел./факс 047/ 232-012
    е-пошта: rabunibt@freemail.com.mk

Илинденски денови 27.07.2019 – дефиле и свечено отворање – фото галерија

0
Илинденски денови е фестивал на народни песни и игри, кој се одржува секоја година во Битола, при крајот на месец јули.
Sv Naum Bitola

Црква Св. Наум