Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“

Home Образование Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“

Основан во 1956 год. како андрагошка институција, Работничкиот универзитет “Крсте Петков Мисирков“ функционира преку своите центри за општо образование и култура, за стручно и техничко образование, масовно воспитување на народот, за здобивање на основно образование на возрасни и др.

Во склоп на универзитетот функционираат и разни курсеви по странски јазици, дактилографија, информатика и друго. Универзитетот функионира со 2.000 седишта и една мала сала со 300 седишта.

  • Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков“
    ул. Рузвелтова бр. 5
    тел./факс 047/ 232-012
    е-пошта: rabunibt@freemail.com.mk

Ревија на народни носии – Илинденски денови 30.07.2019

0
Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини.
Sv Naum Bitola

Црква Св. Наум