Успение на Пресвета Богородица село Велушина

Home Цркви и манастири Успение на Пресвета Богородица село Велушина

Црквата Успение на Пресвета Богородица во с. Велушина е една од најстарите цркви во битолскиот регион. Кај овај комплексен објект досега се констатирани неколку фази на градба – од крајот на X и почеток на XI век, потоа XII и XIII век, а во текот на XVIII и XIX век била извршена најголемата реконструкција на црквата.

Според одредени археолошки истражувања, се верува дека црквата е изградена врз темелите на постара црква од VI век.

Фреско сликарството во црквата е исто така изработено во повеќе фази од различни временски периоди. За најстарите фрески се мисли дека датираат од X и XI век.

До црквата води земјен пат, десно од влезот на селото.

Објектот е заклучен и за посета на истиот потребно е да се побара помош од црковниот одбор во селото.

Фото галерија

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

Св. Троица – Буковски Ливади

0
Храмот Св. Троица во населбата Буковски Ливади е новоизграден храм во склоп на Преспанско-пелагониска православна епархија - Буковска парохија. Храмот и неговата околина преку целата...