Успение на Пресвета Богородица село Велушина

HomeЦркви и манастириУспение на Пресвета Богородица село Велушина

Црквата Успение на Пресвета Богородица во с. Велушина е една од најстарите цркви во битолскиот регион. Кај овај комплексен објект досега се констатирани неколку фази на градба – од крајот на X и почеток на XI век, потоа XII и XIII век, а во текот на XVIII и XIX век била извршена најголемата реконструкција на црквата.

Според одредени археолошки истражувања, се верува дека црквата е изградена врз темелите на постара црква од VI век.

Фреско сликарството во црквата е исто така изработено во повеќе фази од различни временски периоди. За најстарите фрески се мисли дека датираат од X и XI век.

До црквата води земјен пат, десно од влезот на селото.

Објектот е заклучен и за посета на истиот потребно е да се побара помош од црковниот одбор во селото.

Фото галерија

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia

 

Church Dormition of the Mother of God in village Velushina, Bitola municipality, Macedonia
- Advertisment -

Битола – фото галерија

0

Bitola Photo gallery - Constantly updated with new photos so don’t forget to visit us again. Just scroll down to the bottom to see the new photos.

Sv Naum Bitola

Црква Св. Наум