Меѓународно графичко триенале Битола

HomeНастани во БитолаМеѓународно графичко триенале Битола

Меѓународното графичко триенале се одржува од 1994 година. Главна цел на овој настан е со страст и голема љубов да ги допре и открие модерните графички активности од сите меридијани.

  • Организатор: НУ Завод и музеј Битола
  • Адреса: Климент Охридски 18, 7000 Битола, Македонија
  • Тел: +389 47 233 187
  • Факс: + 389 47 229 525
  • Web: http://www.muzejbitola.mk

Оваа изложба се организира секоја трета година.

Меѓународното графичко триенале е најголем графички настан во Р. Македонија со учесници од целиот свет.

 

 

Ротинско езеро – село Ротино

Ротинско езеро е всушност вештачка акумулација на Ротинска Река, југо-западно од село Ротино.

Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна –...

0
Пекмез пазар и Саат-кулата за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денес. Поглед од левата страна на реката Драгор кон југ....