Меѓународно графичко триенале Битола

International Graphic Triennial Bitola

Меѓународното графичко триенале се одржува од 1994 година. Главна цел на овој настан е со страст и голема љубов да ги допре и открие модерните графички активности од сите меридијани.

  • Организатор: НУ Завод и музеј Битола
  • Адреса: Климент Охридски 18, 7000 Битола, Македонија
  • Тел: +389 47 233 187
  • Факс: + 389 47 229 525
  • Web: https://www.muzejbitola.mk

Оваа изложба се организира секоја трета година.

Меѓународното графичко триенале е најголем графички настан во Р. Македонија со учесници од целиот свет.