Битола – некогаш и денес

Битола – некогаш и денес – патувајте низ времето во Битола и откријте ги различните локации.

1.Почекајте сликите да се отворат

2. Повлечете лево / десно на лизгачот

Битола – некогаш и денес – Француски војници влегуваат во Битола за време на ПСВ

Француски војници влегуваат во Битола, месец ноември 1916 г, за време на Првата светска војна. Десно е „Офицерски“ кој бил ...
Read More

Некогаш уметничко и занаетчиско училиште, а денес … – Битола некогаш и денес

Уметничкото и занаетчиско училиште започна со работа во 1900 година, со цел да обучува ученици во занимања кои беа барани ...
Read More

Поглед од Саат кулата кон север на Битола – некогаш и денес

Поглед од Саат кулата кон север на Битола – за време на Првата светска војна (1917 г), споредено со истата ...
Read More

Битола – некогаш и денес – објектот на „Вип“ на Широк Сокак за време на ПСВ и денес

Објектот на „Вип“ телефонскиот оператор на Широк Сокак за време на Првата светска војна, споредено со истата локација денес – ...
Read More

Зградата на Стопанка банка Битола – 1917 – 2017 – некогаш и денес

Зградата на Стопанка банка Битола – 1917 – 2017 – некогаш и денес. Оштетувања на објектот од бомбардирањето на Битола ...
Read More

Стара битолска чаршија – улица Св. Нектариј Битолски – 1917 – 2017 – некогаш и денес

Стара битолска чаршија – улица Св. Нектариј Битолски – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и ...
Read More

Широк Сокак – 1917 – 2017 – некогаш и денес

Широк Сокак – 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте ...
Read More

Камен Мост Битола -1917 – 2017 – некогаш и денес

1917 – Локација: Камен Мост – Широк Сокак – Транспорт на жртви од бомбардирањето на Битола за време на Првата ...
Read More

Саат кула Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес

Саат кула Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте ...
Read More

Стара чаршија Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес

Стара чаршија Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте ...
Read More

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте ...
Read More

Широк Сокак Битола 1917 / 2017 – некогаш и денес

Широк Сокак Битола 1917 / 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес. Почекајте ...
Read More