Незаборав 2021 – Песни за Битола

Во емисијата користени се материјали од МТВ, Creative production, youtube, BitolaNews, „Битола низ стари разгледници“ – Димче Најдов, Исмаил Лумановски и Цане Николовски.

Благодарност до сите создавачи на песните за Битола

Автор на проектот
Панде Димитровски

Сценарист и наратор
Силвана Петрова Насух

Режија
Миле Гроздановски

Проектот е финансиран од Општина Битола
Градоначалник м-р Наташа Петровска

Реализација
Creative Production

Битола 2021