Св. Димитриј село Брусник

St. Dimitrij, Brusnik, Bitola, Macedonia
Back
Next

Св. Димитриј село Брусник

Храмот Св. Димитриј е изграден на доминантна височинка над село Брусник. Изградена во средината на 19 век, сместена на самата фронтова линија, оваа црква во голема мера настрадала за време на Првата светска војна.

Иконите на иконостасот се од времето на нејзина обнова 1922 – 1926 г.

View from St. Dimitrij church, village Brusnik, Bitola, Macedonia

Особено интересна е локацијата на самиот објект, односно од ова место се открива широка панорама кон село Брусник, Битола и Пелагониската котлина.

st. Dimitrij - Brusnik village, Municipality of Bitola Macedonia - Panorama

До село Брусник се доаѓа по тесен асфалтен пат кој тргнува од Брусничка населба.

Brusnik village, Municipality of Bitola Macedonia - Panorama

Back
Next