Св. Илија – манастир село Крклино

Home Цркви и манастири Св. Илија – манастир село Крклино
Panorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 

St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

Panorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 

St. Elijah Monastery - Krklino village - Bitola Municipality - Macedonia

 

Panorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 

anorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 

anorama - view from St. Iliya monastery - Krklino village - Bitola Municipality

 

Krklino village - Bitola Municipality

Св. Богородица село Граешница

0
Црква Св. Богородица Пречиста во село Граешница е лоцирана на влезот во селото покрај асфалтниот пат. Таа е мала еднокорабна градба со полукружна апсида на...
Dragosh Bitola Macedonia 02

Св. Никола село Драгош