Св. Илија – манастир село Крклино

Home Цркви и манастири Св. Илија – манастир село Крклино

Св. Петка село Горно Ореово

0
Црквата Св. Петка во село Горно Ореово е трокорабна градба со седумстрана апсида и придодаден трем, изградена во 1860 г. Внатрешноста на овој храм изобилува...