Св. Недела е мал храм во село Дихово во близина на Битола. Црквата е лоцирана во источниот дел на селото