Света Недела село Дихово

098 Sv. Nedela Dihovo Bitola Macedonia

Св. Недела е мал храм во село Дихово во близина на Битола. Црквата е лоцирана во источниот дел на селото