Св. Параскева (Св.Петка)

Sv petka Bitola

Црква Св. Параскева (Св.Петка)
Адреса: Кочо Палигора бб., 7000 Битола

Sv Petka Bitola