Home Tags Образование во Битола

Tag: Образование во Битола

ОУ “Александар Турунџев”

0
ОУ “Александар Турунџев” Битола Година на основање: 1986 Адреса: с. Кукуречани Телефон: 047 286 027 Наставен јазик: македонски

ОУ “Крсте П. Мисирков“

0
ОУ “Крсте П.Мисирков“ Година на основање: 1964 Адреса: с. Бистрица Телефон: 047 268 863 Наставен јазик: македонски и албански

ОУ “Даме Груев”

0
ОУ “Даме Груев” Битола Година на основање: 1963 Адреса: “Ѓорче Петров” 7 Телефон: 047 202 900 Наставен јазик: македонски

ОУ “Елпида Караманди

0
ОУ “Елпида Караманди Битола Година на основање: 1980 Адреса: “Васко Карангелевски” бб Телефон: 047 258 774 Наставен јазик македонски и албански (ПУ)

ОУ “Трифун Пановски”

0
ОУ “Трифун Пановски” Битола Година на основање: 1963 Адреса: “Охридска” 50 Телефон: 047 231 240 Наставен јазик: македонски

ОУ “Стив Наумов”

0
ОУ “Стив Наумов” Битола Година на основање: 1945 Адреса: “Стив Наумов” 93 Телефон: 047 223 364 Наставен јазик: македонски

ОУ “Коле Канински”

0
ОУ “Коле Канински” Битола Година на основање: 1964 Адреса: “Бранко Радичевиќ” бб Телефон: 047 239 490 Наставен јазик македонски

ОУ “Св.Кирил и Методиј”

0
ОУ “Св.Кирил и Методиј” Битола Година на основање: 1963 Адреса: Бул. 1-ви Мај бб Телефон: 047 237 222 Наставен јазик: македонски

ОУ “Тодор Ангелевски”

0
ОУ “Тодор Ангелевски” Година на основање: 1986 Адреса: “Илинденска” 82 Телефон: 047 221 023 Наставен јазик македонски

ОУ “Гоце Делчев”

0
ОУ “Гоце Делчев” Битола Година на основање: 1945 Адреса: “29-ти Ноември” 13 Телефон: 047 203 410 Наставен јазик: македонски, албански и турски