ПЕТОЧНАТА ВОДА – Приказни и преданија од Битола

HomeПриказни, преданија и анегдоти од БитолаПЕТОЧНАТА ВОДА - Приказни и преданија од Битола

Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода. Во петок одаат битолчаните и се мијат трескаи којшто сет. Ќе наполнит болниот едно барде вода од изворот и ќе се измиет со таа вода, после ќе го скршат бардето, та ќе си оит болнио.

Преземено од:ПРЕДАНИЈА, Книга седма
Автор: Марко К. Цепенков
Редактирал д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ
Соработник БЛАЖЕ ПЕТРОВСКИ
Издавачи МАКЕДОНСКА КНИГА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
СКОПЈЕ -1980

Музеј Битола

НУ Завод и музеј Битола е сместен во објектот „Стара касарна“, кој воедно е и регистриран споменик на културата.

Камен Мост Битола -1917 – 2017 – некогаш и денес

0
1917 - Локација: Камен Мост - Широк Сокак - Транспорт на жртви од бомбардирањето на Битола за време на Првата светска војна Почекајте фотографиите да...