ПЕТОЧНАТА ВОДА – Приказни и преданија од Битола

Home Приказни и преданија од Битола ПЕТОЧНАТА ВОДА - Приказни и преданија од Битола

Близу до црквата Света Недела под г. Битола, од десната страна на Света Недела, имат еден извор со петочна вода. Во петок одаат битолчаните и се мијат трескаи којшто сет. Ќе наполнит болниот едно барде вода од изворот и ќе се измиет со таа вода, после ќе го скршат бардето, та ќе си оит болнио.

Преземено од:ПРЕДАНИЈА, Книга седма
Автор: Марко К. Цепенков
Редактирал д-р КИРИЛ ПЕНУШЛИСКИ
Соработник БЛАЖЕ ПЕТРОВСКИ
Издавачи МАКЕДОНСКА КНИГА ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР
СКОПЈЕ -1980

- Advertisment -

Св. Богородица село Граешница

Црква Св. Богородица Пречиста во село Граешница е лоцирана на влезот во селото покрај асфалтниот пат. Таа е мала еднокорабна градба со полукружна апсида на...