Број на жители во Битола, Могила и Новаци според пописот во 2021 година

Според пописот од 2021 година, Општина Битола има вкупно 85.164 жители, од кои мажи се 41.845, а жени 43.319. Општина Могила има вкупно 5.283 жители (мажи 2.760, жени 2.523), а Новаци 2.648 жители (мажи 1.377, жени 1.271).

Вкупно резидентно население

Според изјаснувањето за религиската припадност, 85164 жители на Битола се изјасниле како

 • ПРАВОСЛАВНИ 57143
 • МУСЛИМАНИ (ИСЛАМ) 8232
 • КАТОЛИЦИ 193
 • ХРИСТИЈАНИ 13496
 • ПРОТЕСТАНТИ 28
 • ЕВАНГЕЛИСТИ 8
 • ЕВАНГЕЛИСТИ-МЕТОДИСТИ 1
 • ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ 36
 • ДРУГО 66
 • НЕ Е ВЕРНИК (АТЕИСТ) 357
 • НЕ СЕ ИЗЈАСНИЛ 72
 • НЕПОЗНАТО 27
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 5 505

Во Општина Могила (вкупен број на жители 5283)

 • ПРАВОСЛАВНИ 3823
 • МУСЛИМАНИ (ИСЛАМ) 336
 • КАТОЛИЦИ 50
 • ХРИСТИЈАНИ 810
 • ПРОТЕСТАНТИ /
 • ЕВАНГЕЛИСТИ /
 • ЕВАНГЕЛИСТИ-МЕТОДИСТИ /
 • ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ 2
 • ДРУГО 4
 • НЕ Е ВЕРНИК (АТЕИСТ) 2
 • НЕ СЕ ИЗЈАСНИЛ /
 • НЕПОЗНАТО /
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 256

Во Општина  Новаци (вкупен број на жители 2648 )

 • ПРАВОСЛАВНИ 1748
 • МУСЛИМАНИ (ИСЛАМ) 35
 • КАТОЛИЦИ 21
 • ХРИСТИЈАНИ 679
 • ПРОТЕСТАНТИ /
 • ЕВАНГЕЛИСТИ /
 • ЕВАНГЕЛИСТИ-МЕТОДИСТИ /
 • ЈЕХОВИНИ СВЕДОЦИ /
 • ДРУГО /
 • НЕ Е ВЕРНИК (АТЕИСТ) 5
 • НЕ СЕ ИЗЈАСНИЛ 2
 • НЕПОЗНАТО 4
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 154

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК, ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

Битола

 • МАКЕДОНСКИ 73093
 • АЛБАНСКИ 4032
 • ТУРСКИ 920
 • РОМСКИ 649
 • ВЛАШКИ 330
 • СРПСКИ 211
 • БОШЊАЧКИ 34
 • ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ЈАЗИЦИ 383
 • ЗНАКОВЕН ЈАЗИК /
 • НЕПОЗНАТО 7
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 5 505

Могила (5283 жители)

 • МАКЕДОНСКИ 4 630
 • АЛБАНСКИ 107
 • ТУРСКИ 259
 • РОМСКИ /
 • ВЛАШКИ /
 • СРПСКИ 2
 • БОШЊАЧКИ  /
 • ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ЈАЗИЦИ 29
 • ЗНАКОВЕН ЈАЗИК /
 • НЕПОЗНАТО 1
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 998

Новаци (2648 жители)

 • МАКЕДОНСКИ 2 426
 • АЛБАНСКИ 59
 • ТУРСКИ /
 • РОМСКИ /
 • ВЛАШКИ /
 • СРПСКИ 1
 • БОШЊАЧКИ /
 • ДРУГИ НЕСПОМНАТИ ЈАЗИЦИ 8
 • ЗНАКОВЕН ЈАЗИК /
 • НЕПОЗНАТО
 • ЛИЦА ЗА КОИ ПОДАТОЦИТЕ СЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗВОРИ 154

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 5-ГОДИШНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ И ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 5-ГОДИШНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ И ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021
ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО 5-ГОДИШНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ И ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ИЗЈАСНУВАЊЕТО ЗА ЕТНИЧКАТА ПРИПАДНОСТ (ОСНОВНИ ГРУПИ), ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СПОРЕД ИЗЈАСНУВАЊЕТО ЗА ЕТНИЧКАТА ПРИПАДНОСТ (ОСНОВНИ ГРУПИ), ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ ОД 5+ ГОДИНИ ВО ФОРМАЛНОТО (РЕДОВНО) ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ ОД 5+ ГОДИНИ ВО ФОРМАЛНОТО (РЕДОВНО) ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

Т-14 ВКУПНО РАБОТОСПОСОБНО НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ ОД 15+ ГОДИНИ СПОРЕД ВОЗРАСТА И ЕКОНОМСКАТА АКТИВНОСТ, ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

Т-20 ВКУПНО РЕЗИДЕНТНО НАСЕЛЕНИЕ СПОРЕД ВИДОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТА, ПО ГРУПИ НА ВОЗРАСТ И ПО ПОЛ, ПО ОПШТИНИ, ПОПИС 2021

Извор: https://www.stat.gov.mk/

колку жители има во битола, Bitola ziteli, Bitola ziteli 2022, Bitola ziteli 2021, Popis 2021 bitola, Битола попис, Bitola ziteli, Popis 2021 bitola, попис 2021, попис битола, битола жители 2022, битола жители 2023,