Хасан Баба џамија

Home Културно наследство Хасан Баба џамија

Хасан Баба џамија е сместена во западниот дел на Битола во населбата Маџармале на десната страна на реката Драгор.

Во текот на деветнаесетиот век голем број на бегалци муслимани биле населени во овој дел на Битола во маалото кое било наречено Muhacir mahallesi (Madžar maale, Маџар Мале). Џамијата е подигната во 1628- 1640, за време на султанот Мурат IV (1623-1640).

Фазли Паша, командантот на Третата армија во Битола ја реновирал џамијата во 1883.

Неодамна започнати се работи на реновирање на џамијата заедно со минарето, мавзолејот и гробиштата кои се заградени со камен ѕид. 

Св. Богородица село Канино

0
Црквата Св. Богородица е поставена на мало возвишение на западната страна на село Канино. Храмот е трикорабна градба со полукружна апсида на исток и камбанарија...
Oleveni Bitola Macedonia st george 01

Св. Ѓорѓи село Олевени

Dragosh Bitola Macedonia 01

Св. Варвара село Драгош