Хасан Баба џамија

HomeКултурно наследствоХасан Баба џамија

Хасан Баба џамија е сместена во западниот дел на Битола во населбата Маџармале на десната страна на реката Драгор.

Во текот на деветнаесетиот век голем број на бегалци муслимани биле населени во овој дел на Битола во маалото кое било наречено Muhacir mahallesi (Madžar maale, Маџар Мале). Џамијата е подигната во 1628- 1640, за време на султанот Мурат IV (1623-1640).

Фазли Паша, командантот на Третата армија во Битола ја реновирал џамијата во 1883.

Неодамна започнати се работи на реновирање на џамијата заедно со минарето, мавзолејот и гробиштата кои се заградени со камен ѕид. 

- Advertisment -

Саат кула Битола

0
Сместена во строгиот центар на градот со своите 32 метри, Саат кулата е најпрепознатливото обележје на Битола. Според некои историски записи, саат кула во...