Иса Факих џамија

Home Културно наследство Иса Факих џамија

Иса Факих џамијата е лоцирана во близина на понатото дрво Чинар и Керим бегов амам на улица Димитар Влахов. Подигната во 1505-1506, џамијата била реновирана во 1843 година.

Иса Факих бил познат кадија (судија) во Битола и татко на друг познат кадија Исак Челеби Ибн Иса.

Локално џамијата го имала името Чинар Муфти џамија, а подоцна била позната и под името Салих џамија. Денес објектот е запоставен и во него е сместена автоелектричарска работилница.

Стара битолска чаршија

0
Реформите кои ја зафатиле Отоманската империја од 1789 до 1866 година, за Битола биле од посебна важност. Градот станал административен центар и во средината...
NI Institute and Museum Bitola

Музеј Битола