Иса Факих џамија

Home Културно наследство Иса Факих џамија

Иса Факих џамијата е лоцирана во близина на понатото дрво Чинар и Керим бегов амам на улица Димитар Влахов. Подигната во 1505-1506, џамијата била реновирана во 1843 година.

Иса Факих бил познат кадија (судија) во Битола и татко на друг познат кадија Исак Челеби Ибн Иса.

Локално џамијата го имала името Чинар Муфти џамија, а подоцна била позната и под името Салих џамија. Денес објектот е запоставен и во него е сместена автоелектричарска работилница.

Св. Илија – манастир во близина на село Драгош

0
Манастирот Св. Илија во село Драгош е градба од поново време, обновен врз темелите на старата црква. Самиот манастир има интересна местоположба, и се наоѓа на самата граница со Р. Грција, при што со јужниот ограден ѕид, речиси го допира граничниот камен.
Sv Spas, Brusnik, Bitola, Macedonia

Св. Спас село Брусник