Иса Факих џамија

Home Културно наследство Иса Факих џамија

Иса Факих џамијата е лоцирана во близина на понатото дрво Чинар и Керим бегов амам на улица Димитар Влахов. Подигната во 1505-1506, џамијата била реновирана во 1843 година.

Иса Факих бил познат кадија (судија) во Битола и татко на друг познат кадија Исак Челеби Ибн Иса.

Локално џамијата го имала името Чинар Муфти џамија, а подоцна била позната и под името Салих џамија. Денес објектот е запоставен и во него е сместена автоелектричарска работилница.

Поглед од Саат кулата кон север на Битола – некогаш и...

0
Поглед од Саат кулата кон север на Битола - за време на Првата светска војна (1917 г), споредено со истата локација во 2015 година....
Sv Spas, Brusnik, Bitola, Macedonia

Св. Спас село Брусник