Саат кула Битола

Clock Tower in Bitola

Сместена во строгиот центар на градот со своите 32 метри, Саат кулата е најпрепознатливото обележје на Битола. Според некои историски записи, саат кула во Битола се спомнува уште во 1664 година, но не е утврдено дали се работи за истиот објект. Во недостаток на попорецизни информации, се смета дека денешната Саат Кула била изградена истовремено со блиската црква Св. Димитриј некаде околу 1830 година.

Цртеж од Едвард Лир – 1848 г – Битола со реката Драгор и Саат Кулата

Edward Lear Monastir 1848 Bitola Monastir with Dragor River and Clock Tower1

E.Therond, Битола 1875

Clock Tower in Bitola - E.Therond, Monastir 1875

„Постои легенда дека Турските власти собрале 60,000 јајца од локалното население од Битола и околните села, кои требало да се употребат во малтерот при изградбата на Саат кулата. Со тоа градителите сметале дека ѕидовите ќе бидат многу поцврсти. “

Саат кулата на разгледница од 1908

Clock Tower in Bitola on postcard from 1908

До 1912 Саат кулата го мерела времето според “А ла турка” по што било воведено модерното мерење на времето „А ла франга“.

Пекмез пазар со Саат кулата во 1915

Pekmez Bazaar in Bitola with the Clock Tower in 1915

„Пекмез пазар се наоѓал околу околу Саат кулата и бил срушен во 1947 г. Тоа било местото каде можеле да се најдат безброј ориентални десерти како баклава,кадаиф, пекмез и др, и каде биле сместени најубавите чајџилници и слаткарници во Битола“

Саат кулата во 1917

Clock Tower Bitola in 1917

Првиот бројчаник и саатен механизам биле произведени од германската компанија “Konfage” и биле поставени во 1927 година. Лицата задолжени да ги удираат камбаните биле заменети со сајџии кои биле задолжени за одржување на саатот и сатниот механизам. Основата на овој бројчаник била бела со црни броеви и стрелки.

Саат кула Битола

Во знак на благодарност за изградбата на Спомен гробницата на германските војници загинати во Првата светска војна, од Германија стигнал нов саатен механизам во 1936 год. , кога биле поставени и нови 15 ѕвона, тешки 900 кг и нов поголем бројчаник. Саатниот механизам е реновиран во 1962 година а во 1970 година поставена е клавијатура на која биле изведувани нови композиции како ”Битола Бабам Битола”, ”Билјана платно белеше” и др.

Clock Tower Bitola

Clock Tower Bitola

Clock Tower Bitola12

Денес Саат кулата е еден од најрепрезентативните белези на Битола и меѓу најпосетените туристички локации.

Bitola Clock Tower With Fountain - Night Scene

Monument Phillip II the Macedon with Bitola Clock Tower

Monument Angel with Bitola Clock Tower

Bitola Clock Tower

Bitola Clock Tower 05

Bitola Clock Tower 06