HomeТранспорт во БитолаМеѓуградска автобуска станица - Битола

Меѓуградска автобуска станица – Битола

Меѓуградската автобуска станица во Битола е во сопственост на фирмата “Патнички сообраќај – ТРАНСКОП“, АД – Битола и од истата поаѓаат голем број на меѓуградски и меѓународни автобуси.

Исто така постои и помала автобуска станица од која поаѓаат автобуси кои сообраќаат на регионалните линии.

  • Адреса: ул. Никола Тесла 160, 7000 Битола, Р. Македонија

Контакт телефони:

  • Канцеларии: +389(0)47 231 192
    Меѓуградска автобуска станица: 047 231 420, 076 436 555
    Приградска автобуска станица: 047 231 423, 076 436 533
    e-пошта – e-mail: info@transkop.mk

Последно објавено

Проект – SOLVE – Превенција и управување со прекугранични комплексни поплави и шумски пожари

Прекуграничните региони се едни од најтешките за справување со итни случаи. Различни причини (економски, социјални, политички, културни) го отежнуваат усогласувањето, воспоставувањето и спроведувањето на...

Изнајмување на автомобили во Битола

Rent a Car in Bitola - There are several Car rental services in Macedonia which you can find using Rentalcars.com The World's Number 1 Online Car Rental Service.

Авионите на Тумбекафе – тип F-86 Sabre – американски млазен ловец

F-86 Sabre е американски млазен ловец со едно седиште и еден мотор, изграден од North American Aviation, Inc. Тоа бил првиот млазен ловец на...

Надворешни врски

Најчитано