Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес

Булевар 1ви мај 1917 / 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес.

Bitola 1917 / 2017 - 1-vi Maj BoulevardBitola 1917 / 2017 - 1-vi Maj Boulevard

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно