Стара чаршија Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес

Стара чаршија Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес.

Bitola old bazaar 2017Bitola old bazaar 1917

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го слајдерот лево / десно