Спортска сала “Павел Шатев”

Home Спорт во Битола Спортска сала “Павел Шатев”

Спортската сала “Павел Шатев” е сместена во кругот на студенскиот дом во Битола и е во склоп на универзитетот Климент Охридски од Битола.
Спортската сала има простор и опрема за комплетно изведување на наставните програми и за одржување на студентските лиги во сите спортови.

  • ул. Д-р Константин Робев бб. 7000 Битола

Контакт:

  • Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
  • Телефон: 047 223 788, Факс: 047 223 594
  • E-mail: rektorat@uklo.edu.mk

Pavel Shatev sports hall - Bitola

Неолица – планинарска патека – фото галерија

0
Врв Неолица Неолица е врв на Баба Планина на надморска висина од 1865 m. На отприлика половина пат до врвот, на 1440 m е сместен...
Clock Tower in Bitola

Саат кула Битола