Саат кула Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес

Саат кула Битола 1917 – 2017 – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес.

Clock tower Bitola 2017Clock tower Bitola 1917

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно