Српски воени гробишта

Serbian Military Cemetery in Bitola

Во Српските воени гробишта во Битола собрани се посмртни останки на голем број војници загинати во борбите за освојување на Битола. На ова боиште загинале 3200 српски војници и офицери. Покрај нив во овие гробишта се погребани и дел од загинатите во Првата светска војна.

Serbian Military Cemetery in Bitola

Српските воени гробишта се наоѓаат во јужниот дел од Битола како продолжение на т.н. Буковски православни гробишта. Во нив има подигнати и одделни надгробни споменици од метал со иста форма и големина, како и заеднички споменик на загинатите војници од 1912-1918 година со Спомен – костурница. Во гробиштата има и дваесетина надгробни споменици изработени од камен кои им се посветени на умрените војници по Првата светска војна, погребани во овие гробишта. Поодделно, метални надгробни обележја во гробиштата има за преку 1320 погребани војници.

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

 

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

 

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

Заедничкиот – централен споменик е во форма на крст.
Костурницата се наоѓа под целата површина на Споменикот со природно плато. Во неа се сместени посмртни останки од загинатите српски војници во околината на Битола, почнувајќи од грчката граница во правец на Кајмакчалан, како и во правец на Охрид и Прилеп.
Во Костурницата се влегува од задната страна на Споменикот.
Ѕидањето на Спомен – костурницата почна во 1926 год. според планот на архитектот Момир Коруновиќ.

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

 

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

 

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola

 

WW1 Cemetery - Serbian Military Cemetery in Bitola