Стара битолска чаршија – улица Св. Нектариј Битолски – некогаш и денес. Битола за време на Првата светска војна и денес.

Bitola old bazaar

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно