Зградата на Стопанка банка Битола – 1917 – 2017 – некогаш и денес

Зградата на Стопанка банка Битола – 1917 – 2017 – некогаш и денес. Оштетувања на објектот од бомбардирањето на Битола за време на Првата светска војна споредено со истата локација во 2017 г.

Почекајте фотографиите да се прикажат и придвижете го лизгачот лево / десно