Home Tags Споменици од илинденскиот период

Tag: Споменици од илинденскиот период

Споменик на паднатите борци од илинденскиот период и НОВ во с. Цапари

Споменик на паднатите борци од илинденскиот период и НОВ во с....

0
За време на Илинденското востание, жителите на село Цапари активно се вклучиле во вооружените борби против турските власти. Заедно со селата Ѓавато и Смилево тука било јадрото на востанието во битолско.