Грб и знаме на Општина Битола

Грбот и знамето на општина Битола се утврдени на седницата на Советот на Општина Битола, одржана на 21.03.2006 год.

Коментарите се исклучени на Грб и знаме на Општина Битола

Историја на Битола

Најстарите остатоци од животот на човекот во Пелагониската котлина потекнуваат од времето на неолитот, со најстариот претставник Велушко-породинската култура која временски припаѓа кон крајот на раниот неолит.

Коментарите се исклучени на Историја на Битола

Река Драгор

Реката Драгор настанува од повеќе мали реки и тоа од…

Коментарите се исклучени на Река Драгор

End of content

No more pages to load