• Битола – фото галерија
    • Локации: Градски парк, Широк Сокак, Магнолија, Саат Кула, Булевар 1-ви Мај
    • Дата: 27.01.2019

Градски Парк 1

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Градски Парк 2

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Градски Парк 3

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Градски Парк 4

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Градски Парк 5

City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
City Park, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Широк Сокак 1

NI Institute and museum, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
NI Institute and museum, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Широк Сокак 2

Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak street, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
House of Culture, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak str., Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak str., Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Плоштад Магнолија и Саат Кула

Shirok Sokak str., Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak str., Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Shirok Sokak str., Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Clock Tower, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Булевар 1-ви Мај – 1

Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Municipality building, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Bul. 1-vi Maj, Bitola, Macedonia - 27.01.2019

Булевар 1-ви Мај – 2

Music School, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Gymnasium - Josip Broz Tito, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Gymnasium - Josip Broz Tito, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019
Dragor River, Bitola, Macedonia - 27.01.2019