Ревија на народни носии – Илинденски денови 30.07.2019

Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини. На плоштадот „Магнолија”, беа претставени 20 комплети народни носии од Горновардарска, Дебарско-Реканска, Брсјачка, Јужномакедонска и Шопско-Брегалничка етнографска целина.

Back
Next

Фото галерија – дел 1

Македонска народна носија – етнички предел Дебарско Поле
Македонска народна носија - етнички предел Дебарско Поле Macedonian national costume - Ethnic area "Debarsko Pole"
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за девојка
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - costume for girl
Македонска народна носија – етнички предел села под Сува Гора
Macedonian national costume - Ethnic area villages under Suva Gora
Македонска народна носија – етнички предел Дебарско Поле
Macedonian national costume - Ethnic area "Debarsko Pole"
Македонска народна носија – етнички предел Мала Река – Мијаци – носија за невеста
Macedonian national costume - Ethnic area Mala Reka - Miaks - bride costume
Македонска народна носија – етнички предел Леринско Поле
Macedonian national costume - Ethnic area Lerinsko Pole
Back
Next