Поглед од Саат кулата кон север на Битола – за време на Првата светска војна (1917 г), споредено со истата локација во 2015 година. Во преден план е Исак џамија.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Don't miss

Close Menu