Под Ленски мост – Битола некогаш и денес

Поглед од Ленски мост кон исток по течението на реката Драгор. Споредба на стара фотографија од 1916-18 споредено со истата локација во 2017 година.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Под Ленски мост - Битола некогаш и денесПоглед од Ленски мост кон долниот дел на реката Драгор