Принцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во Битола – 21 ноември 1916 г – Битола некогаш и денес

Принцот Александар I Караѓорѓевиќ и адмирал Ернест Чарлс Томас Трубриџ во Битола – 21 ноември 1916 г – Битола некогаш и денес. Споредено со истата локација во месец март 2017 година.

Prince Aleksandar I Karađorđević and admiral Ernest Charles Thomas Troubridge in Bitola - 21 November 1916 - Bitola then and nowShirok Sokak Street - Bitola - March 2017

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно