Улица Широк Сокак (до Хотел Епинал) – некогаш и денес

Дел од улицата Широк Сокак (до Хотел Епинал каде се пресекува со улица Пеце Матичевски). Поглед кон север, фотографирано за време на Првата светска војна. Споредено со истата локација во 2017.

Улица Широк Сокак (до Хотел Епинал) - некогаш и денесУлица Широк Сокак (до Хотел Епинал)

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно