Широк Сокак (пред Офицерски) – некогаш и денес

Дел од улицата Широк Сокак (пред Офицерски) на фотографија од почетокот на 20 век, споредено со истата локација во 2017.

Широк Сокак (пред Офицерски) - некогаш и денесШирок Сокак (пред Офицерски)

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно