„Триумфални“ војски во Битола на почетокот на 20 век – Битола некогаш и денес

Викторија соби Битола

По повод посетата на султанот Решад V на Битола во 1911 година, во градот беа уредени неколку објекти, меѓу кои и зградата во која денес е сместен ректоратот на универзитетот Св. Климент Охридски Битола. Веднаш до објектот била поставена триумфална капија (по повод посетата биле поставени вкупно 4), во служба на парадата која се одржала во чест на Султанот, кој ги поздравувал учесниците преку прозорот на својата резиденција.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Триумфална капија Битола- 1911 годинаБулевар 1-ви Мај Битола - 2017 година

Истата Триумфална капија, две години покасно во 1913 година била искористена и од Српската војска.

Триумфална капија Битола- 1913 годинаБулевар 1-ви Мај Битола - 2017 година

Споредено со истата локација во 2017 г.

Рекламирање
Previous articleСрпска војска во Битола за време на Балканските војни – Битола некогаш и денес
Next articleБесим Пашина џамија – 1916 година – на оваа локација денес се наоѓа…