Дел од Пекмез пазар за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Околу Саат кулата до средината на 20 век постоел т.н Пекмез пазар (повеќе информации). Дел од објектите кои биле во непосредна близина на Саат кулата се прикажани на старата фотографија од 1916-17 година, за време на Првата светска војна. На новата фотографија е прикажана истата локација фотографирана во 2017 година.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Дел од Пекмез пазар за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесСаат кула и Јени џамија - Битола 2017 г