Руски војници во Битола за време на Првата светска војна – Битола некогаш и денес

Руски војници во Битола оддаваат почит пред споменикот на Александар Аркадиевич Ростковски, руски конзул кој бил убиен во Битола во 1903 година. Фотографирано при крајот на 1916 година или почетокот на 1917, за време на Првата светска војна.

Споредено со истата локација фотографирана во 2017 година.

Почекајте да се појави фотографијата и повлечете лево/десно

Руски војници во Битола за време на Првата светска војна - Битола некогаш и денесБитола, 2017 година